google-site-verification: google77f5fad91e8f4e96.html
top of page
From the Scriptures/
אבלות
ויקרא רבה - הלל הזקן

הלל הזקן בשעה שהיה נפטר מתלמידיו

היה הולך עמם.

אמרו לו תלמידיו:

רבי, היכן תהלך?

אמר להם:

לגמול חסד עם אורח שבתוך ביתי.

אמרו לו: כל יום יש לך אורח:

ואמר להם: וכי נפש עלובה זו לא אורחת היא בגוף:

היום היא כאן, ומחר איננה כאן.

More >
bottom of page