google-site-verification: google77f5fad91e8f4e96.html
top of page

Nacimiento y Brit Milá

(circuncisión)

טקסטים מתקופת המקרא וחז"ל

ברכות וטקסי חיים מארכיון הקיבוצים

אסופת מקורות

רקמה מדויקת
דליה רביקוביץ'

אני מסתכלת בקטן הזה

ורואה את פרח לב הזהב מונח על הכר.

פיו פתוח.

עיניו משורטטות בעדינות.

ראשו מופקד בחלומות טובים.

כבר הפליג ממני והלאה.

גביניו הדקים מתוחים כציור.

אין רקמה מדויקת ממנו.

bottom of page