google-site-verification: google77f5fad91e8f4e96.html
top of page
Fuentes y filosofía/
Tel Hai

¿Dijo o no dijo «es bueno morir por nuestra tierra»?

אחד כן:

טקס הדלקת הנרות הוא מעין הכרזת חג.

לא בלבד הכרזה על כניסתו של מועד, אלא יותר ההכרזה הרעיונית של החג; ההצהרה על מה שקושר אותנו לחג ומהי הנקודה העכשווית של הקשר הזה.

הרבה פעמים אנחנו אומרים שתפקידו של החג הוא עימות הפרט מול ערכיו העליונים. שתפקידו של החג להזכיר לנו או לחזק את אותן נורמות המקובלות בחיי החולין שלנו. הדלקת הנרות והטקסט המלווה אותה היא האמירה של אותן נורמות.

מכאן, ומפני שאי אפשר להדליק נרות שהם סמל בלי לומר דבר, אנחנו מייחסים חשיבות ומשמעות למה שיאמר בהדלקת הנרות. ואם מייחסים חשיבות ומשמעות, אי אפשר לנו לפתור עצמנו בליקוט סתמי של מקורות, אלא יש צורך בשימת לב לכתוב.


הניסים והנפלאות אינם באמונתנו

More >
bottom of page