google-site-verification: google77f5fad91e8f4e96.html
top of page
שיבה טובה
Study
בבלי קידושין ל"א
בבלי קידושין ל"א
Heading 6

לרבי טרפון היתה אם זקנה.  הם גרו בכפר

ירדה אימו לטייל לתוך חצרה בשבת ונקרע מנעל שלה.

הלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת כפות רגליה

והיתה מהלכת על כפות ידיו עד שהגיעה למיטתה.

רצתה אימו הזקנה לעלות למיטתה - גחן לה ועלתה עליו

וכשהיתה יורדת - ירדה עליו.

 

בבלי קידושין, ל"א, ע"ב. ירושלמי,פאה, ג', ב'

More >
bottom of page