google-site-verification: google77f5fad91e8f4e96.html
 
Literature,Poetry and Theory
אצלנו בכפר טודרא
Heading 6
אצלנו בכפר טודרא

מילים: יהושוע סובול, לחן : שלמה בר

אצלנו בכפר טודרא שבלב הרי האטלס,
היו לוקחים את הילד שהגיע לגיל חמש;
כתר פרחים עושים לו, אצלנו בכפר טודרא,
כתר בראש מלבישים לו, שהגיע לגיל חמש.  
כל הילדים ברחוב חגיגה גדולה עורכים לו,  
שהגיע לגיל חמש, אצלנו בכפר טודרא.
ואז את חתן השמחה שהגיע לגיל חמש,
אצלנו בכפר טודרא, מכניסים לבית הכנסת
וכותבים על לוח של עץ בדבש מאלף ועד תו
את כל האותיות בדבש ואומרים לו: חביבי לקק!
והיתה התורה שבפה מתוקה כמו טעם של דבש,  
אצלנו בכפר טודרא שבלב הרי האטלס".

More >